КОЦ – Пловдив бележи ръст от 113% печалба - DC news

КОЦ – Пловдив бележи ръст от 113% печалба

Онкодиспансерът отново е с най-добри икономически показатели сред лечебните заведения в Община Пловдив

Комплексен онкологичен център отново е с най-добри икономически показатели сред лечебните заведения в Община Пловдив, като за втора поредна година дружеството е с най-висок ръст на печалба.  Счетоводният баланс показва, че Онкодиспансерът е приключил предходната година с печалба от 1 963 000 лева, въпреки големите капиталови инвестиции, които направи.

През 2022 г. от КОЦ Пловдив закупиха нов – последно поколение, линеен ускорител, с възможност за радио хирургия. През месец септември същата година апаратът бе въведен в експлоатация и до момента от него са се възползвали стотици пациенти. Технологията, която се използва  е уникална по рода си, защото е по-бърза, както при получаване на образ, така и при третиране на пациента с най-щадящото лечение.

През същата година бяха закупени и така необходимите апарати за образна диагностика, апарат за измерване на костна плътност и тъканен процесор за обработка на биопсичен материал и др.  Бяха подменени и специализираните столове за химиотерапевтично лечение.

„Инвестициите, които направихме през 2022 г., надхвърлят няколко милиона лева, но въпреки това дружеството, което управлявам, бележи ръст на печалбата от 113 %, спрямо 2021 г. Смея да твърдя, че този ръст се дължи на добрата инвестиционна програма, която представих в началото на своето управление и на добрата ни съвместна работа с всички отделения. След прецизен анализ на нуждите на пациентите ни, ние избираме в каква апаратура да вложим средства“, заяви управителят на лечебното заведение доц. д-р Тихомир Дерменджиев.

И допълни:  „Броят на пациенти, търсещи лечение в „Комплексен онкологичен център – Пловдив“ ЕООД, се увеличава с всеки изминал месец. За 2022г. те са с близо 2000 човека повече, спрямо предходната. Това се дължи на няколко фактора – повишаване качеството на здравните услуги, които предлагаме, добрите специалисти, които работят при нас, подобряване на материалната база и най-съвременните, последно поколение медицински апарати, които използваме. Неслучайно още през 2021 г. нашето дружество се нареди сред най-големите болници по извършена дейност. Припомням, че това беше единственото лечебно заведение сред първите 20, което не е многопрофилна болница.“

Подобни статии

Top