Кръгла маса „Различните деца – едни от нас“ в Община „Родопи“

Основни насоки

в работата с деца със СОП, както и перспективите за развитие на социални услуги в Община „Родопи“ се очертаха на дискусионен форум, проведен в петък.

Събитието откри зам.- кмет на Община „Родопи“ г-жа Таня Бочукова. Тя апелира към отговорните институции и държавни структури за подкрепа спрямо намерението на Общината да развива социални услуги, които да подкрепят децата и семействата в неравностойно положение.

Очерта се активен рекурс в политиката на общинска администрация „Родопи” в насока социална отговорност и подкрепа на най-нуждаещите се.

На кръглата маса

присъстваха още г-жа Галина Вълева – Председател на Общински съвет Родопи, г-жа Емилия Иванова – Директор на РДСП Пловдив, г-жа Анна Кръстенова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Родопи, г-жа Анка Сивинова – началник ОЗД Родопи.

Подкрепа за каузата декларира и г-н Ангел Рахов – Председател на ПК по образование, култура, вероизповедание, наименования, работа с деца, младежки дейности и спорт към Общински съвет Родопи.

Модератори на форума бяха Любен Иванов – експерт Община „Родопи” в модула социални дейности и развитие на социални услуги и д-р Йорданка Христозова – Мандраджиева, в модула свързан с приобщаването на деца със специални образователни потребности /СОП/.

Активно участие

взеха всички директори на детски градини и основни училища на територията на общината, както и експерти от РУО Пловдив.

В хода на дискусията се очертаха множество позиции и примери от ежедневието на училищата и детските градини, които по недвусмислен начин доказват необходимостта от разкриването на социални услуги за подкрепа на деца на територията на Община „Родопи”.

 

Подобни статии

Top