Кръгла маса за бъдещето на българските села в ПУ

Основна цел на изследването е да се разкрият визуализации, модели и типологии на технологиите на промяна в съвременното българско село.

Двегодишен изследователски научен проект на тема „Трансформиращото (се) село“ приключва с публична кръгла маса и фото- и видеоизложба, както и представяне на филм за с. Спахиево.

Проектът се реализира от екип специалисти от Философско-историческият факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и е финансиран от „Фонд научни изследвания“ към университета.

Основна цел на изследването е да се разкрият визуализации, модели и типологии на технологиите на промяна в съвременното българско село.  Научното знание за социалните и културни процеси по селата служи за очертаване на перспективите пред неговото бъдеще.

По време на кръглата маса научни екипи от различните катедри на Философско-историческия факултет на ПУ ще представят своите резултати от проведените двегодишни изследвания.

Специален гост на събитието е г-н Андрей Новаков, депутат от Европейския парламент (ЕНП). Той ще представи дигиталната платформа „Селоводител“, която има за цел да инициира положителни трансформации в българските села.

Началото на събитието е 10:30 часа на улица „Костаки Пеев“ 21. 

Подобни статии

Top