Кратък дневен ред и структурни решения на сесията в Пловдив

Заседанието е открито и започва в 9 часа

Общинският съвет на Пловдив се събира на редовна сесия. Дневният ред на съветниците не е дълъг; няколко са и по-важните им задачи.

Така например одобрение чака новата структура на общинската администрация, която ще разкрие общо 9 зам.-кметски кресла с ресори: „Финанси, здравеопазване, стопанска дейност и екология“; „Обществен ред“, „Транспорт“; „Устройство на територията и общинска собственост“, „Строителство и инвестиции“, „Култура, археология и туризъм“; „Образование и бизнес развитие“; „Европейски политики и социални дейности“ и „Спорт и младежки дейности“.

Ще бъдат официално утвърдени и рокадите в УС на фондация „Пловдив 2019“: бившият кмет Иван Тотев ще бъде освободен като председател на Общинската фондация, а Матей Матеев и Тони Симидчиева – като нейни членове; ще се гласува и промяна в Контролния съвет на фондацията.

Сред точките е осигуряване на временен безлихвен заем от бюджета на Общината за 2020 г. по проект „Общностен център за деца и семейства Пловдив“; актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.09.2019 година; приемане на План за защита при бедствия на Община Пловдив.

Ще бъдат избрани и членовете на временна комисия, която да изготви проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Пловдивски Общински съвет за мандат 2019-2023 г.

Заседанието е открито и започва в 9 часа.

Подобни статии

Top