Кръводарителска акция в „Северен“

Акцията е под мотото ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ НАДЕЖДА ЗА ЖИВОТ!

За седма поредна година администрацията на район „Северен”, съвместно с Районен център за трансфузионна хематология – Пловдив с директор д-р Соня Джевизова, ще проведе планова акция за безвъзмездно кръводаряване – съобщи изпълняващият функциите кмет на района Лариса Кътова.

Акцията ще се проведе днес, 16 септември 2019 г., от 8,30 до 13,00 часа в заседателната зала на районната администрация с адрес гр.Пловдив, бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” №22А, и е на основание Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането /ДВ, бр.102/21.11.2003 г.

Целта на акцията е да се съхрани традицията и да се привлекат младите хора към идеята за милосърдие и човечност, които са в основата на безвъзмездното кръводаряване.

Подобни статии

Top