КСБ е съорганизатор на форум за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност

Националната кръгла маса ще се проведе във Велинград

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност организира Камарата на строителите в България в партньорство с Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ и др.

Форумът ще се състои на 29 ноември от 09,00 до 13,00 ч в гр. Велинград. Събитието ще се проведе в хибридна форма – присъствено и онлайн, в платформата ZOOM.

В контекста на новите оперативни програми и на Националния план за възстановяване и устойчивост, водещата тема ще бъде ролята на финансовите институции за зеления преход. Целта е да бъдат представени политиките на специализираните фондове, както и вече съществуващите банкови продукти в подкрепа на енергийната ефективност и възобновяемата енергия. Така ще се подобри връзката между разработването на програмите за публична подкрепа и ще се стимулира участието на частните финансови институции. Акцентите на форума са:

  • Актуално състояние на пазара за финансиране на енергийна ефективност и възобновяеми източници в България
  • Успешни практики и бариери при прилагането на специализирани финансови продукти
  • Ролята на механизма за гарантиране на качеството за намаляване на финансовия риск за банковите институции
  • Потенциалът на националните програми за подкрепа за засилване на участието на финансовия сектор
Снимка: Агенция Поход

Подобни статии

Top