КТ „Подкрепа“ предлага редовни профилактични прегледи за учениците

Причината е дългото прекарване на децата пред монитори и мобилни устройства

Плодивската структура на КТ „Подкрепа“ излезе с предложение за оптимизиране на дейността на детското и училищно здравеопазване. От синдиката настояват да се подпомогнат родителите и доболничната помощ в промоцията на здравето сред децата и подрастващите.

Идеята е да се организират ежегодни или на 6 месеца профилактични скринингови прегледи в детските градини и училищата от специалисти-офталмолози, вътрешни болести, ортопеди, коит ода подпомогнат превантивната дейност и опазването на здравето на децата и подрастващите. Целта е да се диагностицират навреме начални отклонения и да се отправят препоръки към родители и семейни лекари за предприемане на навременни мерки, насочени към корекция на съответните отклонения.

Вижте още в предложението:

Снимка: МОН

Top