КТ „Подкрепа“ с кампания „Здравословните работни места управляват опасните вещества”

 КТ „Подкрепа“ организира регионално събитие за промоция на OIRA инструмента.

Мероприятието е част от кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества” (2018-2019 г.) на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕАБЗР).

Кампанията цели повишаване на осведомеността относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място и насърчаване на култура за превенция на риска.

Какво представлява OiRA (Online Interactive Risk Assessment)?

OiRA означава онлайн интерактивна оценка на риска. Това е уеб-базиран инструмент, чрез който могат да се извършват оценки на риска за здравето и безопасността на работното място.

Целта на OiRA е да подпомага микро-и малките организации с лесни за използване инструменти при извършване на оценката на риска. Софтуерът на OiRA е разработен от EU-OSHA през 2009 г. и използва се от 2010 г. и се основава на създадения в Нидерландия инструмент за оценка на риска RI&E, който е доказал своята практичност и ефективност.

Софтуерът на OiRA помага на секторните социални партньори (организации на работодателите и работещите) и на националните органи (министерства, инспекции по труда, институти по БЗР и др.) да създават специфични за отделните сектори инструменти за оценка на риска, предназначени за малките предприятия.

Събитието ще се проведе в Център за езиково, компютърно, професионално обучение и езикови преводи, ул. Самара № 13  с начален час гр. Пловдив, „Самара“ №  с начален час 12:00   

В регионалното събитие ще вземат участие: г-жа Виолета Добрева– Директор на Фонд”Условия на труд” – МТСП,  представители на Служби по трудова медицина; представители на ИА „ГИТ“; синдикалисти, Ръководители на учебни центрове  и др.

Модератор: г-н Кирил Бинев, главен експерт в КТ „Подкрепа“,

Основни лектори са инж. Александър Загоров, конфедерален секретар, КТ“ Подкрепа“, ръководител на отдел „ Социална политика, реиндустриализация и устойчиво развитие“, синдикален представител за България в УС на EU OSHA в Билбао.

Д-р Влайко асистент в Медицински университет – София.

г-жа Виолета Добрева– Директор на Фонд”Условия на труд” – МТСП

 

Подобни статии

Top