Куклен придоби собствеността върху имотите на гимназията по селско стопанство - DC news

Куклен придоби собствеността върху имотите на гимназията по селско стопанство

Училището е общинско

Предоставиха на община Куклен правото на собственост върху имотите, използвани от Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Куклен, за образователни дейности. Това стана ясно след заседание на Министерски съвет.

Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал.

Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.

Подобни статии

Top