Куклен с предизвикателство към туристите

Куклен подготвят изграждането на туристическа пътека, пригодена за хора с увреждания, която ще бъде първата такава в България.

За любителите на туризма в Родопите има ново предизвикателство – две нови туристически пътеки, изградени на доброволни начала от администрацията на община Куклен.

Първата пътека беше разчистена и подготвена само преди седмица. Нейният маршрут е град Куклен – хижа Руен. Тя е с 12 километрова дължина и напълно означена с нужната маркировка.

В момента текат подготвителни дейности и по втората туристическа пътека, а именно – Манастира – хижа Руен. Освен това, община Куклен подготвят изграждането на туристическа пътека, пригодена за хора с увреждания, която ще бъде първата такава в България.

Top