Културни организации скочиха срещу фондация „Пловдив 2019“, искат друг регламент за финансиране

2/ крайният срок за подаване за документи да бъде удължен с поне 30 работни дни;

Вярваме, че това е единственото условие за създаването и разписването на адекватни, смислени и креативни нови предложения.

3/ промяна на новите дефиниции за нефинансов принос;

Промяната на дефиницията на нефинансовия принос е поредното необосновано затруднение пред операторите. Плащанията, които досега са се смятали като финансов принос в политиките на ОФ „ПЛОВДИВ“ 2019, в това число финансиране от трети страни, например за самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, недвижимо имущество като наем на зали и други, не е редно да се слагат в графа НЕ-финансов принос.

Намираме това ново правило за ограничаващо механизмите на световните културни политики за подкрепа на артисти, в които главна действаща роля заемат трети страни и в чието решение за подкрепа отново участваме ние – българските оператори.

4/ промяна в процентното разпределение в Направление 1 между авансовото плащане и окончателното плащане след отчитането на проекта;

Смятаме, че не съществува неправителствена организация, която да може да реализира проект като авансира 40% от разходите. За сравненение – според досегашните правила, окончателното плащане е в размер на 20% от одобрената и договорена стойност на финансовата подкрепа от ОФ “ПЛОВДИВ 2019”.

Новозададените в покана НАСЛЕДСТВО параметри за следварително плащане от 40% обаче означават, че културният оператор трябва да тегли заем, за да може коректно да изплати проекта си и да покрие текущите разходи, възникващи в хода на реализацията му. Тази промяна е много сериозен финансов риск за съществуването на организациите и ние настояваме окончателното плащане по проектите да бъде 20%, както до сега.

5/ Ограничаване на възможносттите на оценителните комисии за съкращаване на бюджета по даден проект с повече от 30%.

Редуцирането на бюджетите по проекти с повече от 30% от страна на оценителната комисия, на практика ги обезмисля. Операторите подписват договори, за да съхранят проектите си , но това се случва с цената на големи компромиси в съдържанието и на практика ги осакатява.

Вярваме, че в българската културна сфера съществуват културни оператори, които могат да организират и проведат креативни и смислени събития. Така зададените нови условия привилегироват една отделна група оператори от сферата на шоубизнеса, които нямат нищо общо с целите на Европейска столица на културата.“

1 2

Подобни статии

Top