Купуват 20 електрически автобуси за градския транспорт в Пловдив

Община Пловдив представи проекта за новото дружество за градски транспорт

Община Пловдив е готова с проекта за създаване на общинско дружество, което да управлява две линии на градския транспорт. Идеята беше представена пред гражданите от заместник-кмета Тодор Чонов. Проектът, включен в новия План за интегрирано градско развитие – ПИРО, ще се реализира в рамките на следващите 7-8 години. В първия етап се предвижда да бъдат закупени автобуси за две нови линии, чиито маршрути свързват по-голяма част от училищата и висшите учебни заведения в Пловдив.

„15% от фините прахови частици се генерират от трафика и наш основен приоритет е да работим и да прилагаме мерки, които да доведат до подобряване качеството на въздуха. Този факт, заедно с недобре работещият градския транспорт, ни мотивира да създадем дружество за екологичен градски транспорт“, посочи Тодор Чонов и подчерта, че това е и препоръка на Световната банка, която изготвила анализ на моментното състояние на транспорта в Пловдив и е дала перспективите за неговото развитие.

Първоначално дружеството ще разполага с 20 електробуса, шофьори, административен, технически и помощен персонал. Инвестицията е за близо 22 млн. лева, като за целта ще се кандидатства за европейско финансиране при отваряне на европейските програми догодина. За целта са проведени срещи с управляващите органи на Програма „Региони в растеж“ и „Околна среда“.  Направено е и проучване за кандидатстване по програма LIFE и „Хоризонт“

След създаването си общинското дружество ще има достъп до европейско финансиране на проекти за модернизация на обществения градски транспорт. Община Пловдив ще може да реализира мерки за намаляване на емисиите и декарбонизация на градския транспорт чрез закупуване на превозни средства с нулеви емисии. По този начин ще се подобри качеството на услугата, ще се осигури прозрачност на финансите, ще се повиши конкуренцията между операторите.

След днешното публично обсъждане Община Пловдив ще внесе доклад в Общинския съвет за създаване на дружеството по Търговския закон. На следващ етап то ще получи лиценз за извършване на обществен превоз, да кандидатства по европейските програми за закупуване на електробуси и изграждане на автобусно депо и съпътстваща инфраструктура към него.

По данни на консултантите от фирма „Реноватика“ Европейският съюз отпуска сериозни средства на общините за закупуване на екологичен подвижен състав. Такава е и тенденцията за новия програмен период. Над 6000 са електробусите, които обслужват обществения транспорт на Стария континент, като най-много са в Нидерландия – над 1250, следвана от Германия и Франция с над 750.

Експертите акцентираха на факта, че пловдивското дружество ще бъде 100% общинска собственост, ще се контролира от Общинския съвет и ще обслужва линиите успоредно с останалите частни превозвачи.

Двете линии, с които ще оперира „Екобус“, са 103 и 104. По време на обсъждането бяха представени и варианти на техните маршрути.

Вариант 1 на линия 103:

А13 (обръщало) направо по ул. „Георги Цариградски“, надясно по ул. „Ягодовско шосе“, направо по ул. „Цар Симеон“, надясно по ул. „Княз Борис I“, наляво по ул. „Съединение“, надясно по ул. „Недялка Шилева“, надясно по бул. „Освобождение“, наляво по бул. „Цариградско шосе“, надясно по бул. „Източен“, надясно по бул. „Шести септември“, наляво по бул. „Северен“, наляво по бул. „България“, надясно по „Цар Борис III Обединител“, наляво по бул. „Дунав“, наляво по бул. „Васил Априлов“, надясно по бул. „България“ до ПУ Нова сграда (обръщало).

1 2

Top