КЗК: 30 фирми са участвали в картел при санирането на блокове в Пловдив - DC news

КЗК: 30 фирми са участвали в картел при санирането на блокове в Пловдив

Наложени са им санкции в размер на над 388 000 лв.

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи 30 фирми, които са участвали в картел за санирането на блокове в Пловдив по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС). Разследвани са общо 38 фирми, от тях десетина са пловдивски.

КЗК е установила, че нарушението е извършено  в периода 01.10.2015 – 26.06.2017 г. и представлява картелно споразумение за манипулиране на обществената поръчка с предмет извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики и на технически паспорти на сгради, и за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки по процедурата, открита с Решение № 15 РОП-21/10.03.2015 г. на кмета на Община Пловдив.

В рамките на проучването КЗК е установила също, че участниците са се споразумели за разпределянето на обектите, възлагани в процедурата, както и за цените, които да предложат на възложителя. Споразумението има за цел пълно предотвратяване на конкуренцията при подаването на оферти в процедурата, като определя печелившия участник по всяка обособена позиция и така предопределя избора на възложителя.

Изводите на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между участниците, информация и доказателства от възложителите, както и от самите участници.

Комисията е освободила от санкция един от участниците в картела и е намалила с 50% санкцията на друг, заради съдействието, което двете дружества са оказали на разследването.

Дружествата са подали искане и доказателства в рамките на Програмата за освобождаване от санкция/намаляване на санкции в случай на участие на предприятие в таен картел, които са подпомогнали установяването на извършеното нарушение.

Общият размер на наложените санкции на участвалите в картела фирми е 388 687 лв.

Подобни статии

Top