КЗК отмени избора на изпълнител на ул. „Даме Груев“

Общината ще избира нов изпълнител от фаза техническо предложение

Комисията за защита на конкуренцията отемни решението на община Пловдив за избор на изпълнител на ремонта на ул. „Даме Груев“ в район „Южен“. Това става ясно от публикуваното вчера на сайта на КЗК решение на комисията.

Така решението на общината от миналата година да избере за изпълнител „Пътинженеринг“ и отстраняването от участие в процедурата на „Трейс Груп Холд“ АД и „Парсек Груп“ ЕООД се отменя.

Преписката се връща на общината за продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите предложения, при спазване на указанията, дадени в решението на КЗК.

Жалбата в КЗК бе подадена от двете фирми, които бяха отстранени от общината по време на конкурса заради техническите им предложения. Те не бяха доволни от това, че комисията, назначена за процедурата, е дала най-висока оценка на „Пътинженеринг“, които пък дадоха и най-ниска цена – 6 157 615 лева без ДДС за ремонта на ключовата за кв. „Кючук Париж“ улица.

Според жалбоподателите техническото предложение на „Пътинженеринг“ не съответства на техническите спецификации, изискванията на възложителя и действащите нормативни актове. Освен това те твърдят, че несъотвествие има и при изготвянето на графика за работа.

Комисията е решила, че тези твърдения са основателни. От комисията посочват, че „Пътинженеринг“ е трябвало да бъде отстранен от участие в процедурата и поради несъотвествие на техническото му предложение с изискванията на техническата спецификация. Заради установените несъотвествия КЗК отменя решението на общината.

Според решението общината трябва да плати и разноските на двете фирми-жалбоподателки в размер на общо около 10 000 лв.

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок пред Върховния административен съд. От общината обаче не смятат да обжалват, а ще проведат нов избор за изпълнител.

Решението може да се види ТУК.

Подобни статии

Top