Лаборатории ангажират потребителите от третата възраст в създаване на нови храни

Целта е със съвместни усилия да се създаде нов, вълнуващ хранителен продукт

За втора година Университетът по хранителни Технологии – Пловдив работи по проект на Европейската комисия и Европейския институт за иновации и технологии – „RIS Consumer Engagement Labs“.

Проектът включва поредица от семинари, в които възрастните потребители предлагат нови хранителни продукти, като впоследствие те се разработват и представят на пазара от местните хранителни компании.

Целта е със съвместни усилия да се създаде нов, вълнуващ хранителен продукт, който би отговорил на изискванията на целевите потребители.

През втората година методологията на проекта беше представена на редица фирми, свързани с хранителната верига. Представители на водещи компании от хранително-вкусовата промишленост заеха мястото на потребителите и споделиха своите виждания кои са основните моменти и заинтересовани страни при създаването на нов хранителен продукт.

Работата по проекта стартира през 2019 г. в 4 държави –  Литва, Полша, Португалия, Испания, а през първата половина на 2020 г. е въведен в още 6 – Естония, Гърция, Унгария, Италия, Латвия и Словакия. До този момент над 150 потребители активно участват в съвместното създаване на нови продукти, като през 2020 г. вече има реализирани 4 нови и продължава работата по още 7.

Втората част на проекта „RIS Consumer Engagement Labs“ ще завърши с онлайн събитие на 19 ноември 2021, на което ще се представят всички основни акценти от свършеното до момента, от страна на бизнеса, както и от участниците от сребърната възраст.

Координатор на проекта е Варшавският университет с партньор в България – Университет по хранителни технологии – Пловдив.

Подобни статии

Top