Лекари алармират: Все по-млади хора развиват сърдечна недостатъчност!

„Всички ние – лични лекари, амбулаторни кардиолози и кардиолозите от болничната помощ сме един отбор в помощ на пациентите“, каза д-р Златка Лазарова, личен лекар във Второ ДКЦ.

Участниците в срещата бяха категорични, че пловдивските пациенти се отличават с много добра информираност и имат доверие на своите лекари.

Лекарствата не трябва да се спират

През летните месеци пациентите често спират или намаляват дозите, в които приемат предписаните медикаменти, което води до влошаване на оплакванията им. Те трябва да се придържат към дадените препоръки за лечение и съвети относно начина на хранене и физическата активност. При появата на следните симптоми: кашлица, подуване на стъпалата, задух, намалена диуреза (по-малко отделена урина) трябва незабавно да се обърнат към своя лекар.

Информация за заболяването и данни за Пловдивска област

Сърдечната недостатъчност заема водещо място в общата смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Около 50% от пациентите със сърдечна недостатъчност умират до 5 години след поставяне на диагнозата. Основното предизвикателство, пред което са изправени институциите и лицата, отговорни за предоставянето на здравни грижи и определянето на политиката, е как да се удължат годините на живот в запазено здраве. Нужна е по-добра информираност на пациентите и техните близки за сърдечната недостатъчност и живота с нея. Инвестициите в нови здравни технологии, които доказано намаляват смъртността и удължават преживяемостта, водят до подобряване както на  здравните, така и на демографските показатели в национален план.

Болните със сърдечна недостатъчност се диспансеризират при личен лекар или кардиолог. В Пловдивско това са 11 713 души. По-голямата част от тях се проследяват при своите лични лекари. 90% от болните със сърдечна недостатъчност са над 60 години.

Жените са повече от мъжете – 6411 на 5302. През 2019 г. пловдивски болници отчитат 11 363 случая на приети пациенти по повод Сърдечна недостатъчност. За лечението им здравната каса е заплатила близо 38 млн. лв.

1 2

Подобни статии

Top