Литературна изложба на съвременни европейски автори в НБ „Иван Вазов“

Експозицията е резултат от библиографско проучване за четенето на европейски автори

Изложбата от книги „Съвременната европейска художествена литература – път към културен диалог и сътрудничество“ ще бъде представена днес, 13 май 2019 г.  в Изкуствотеката на Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Тя включва произведения на съвременни европейски  писатели и се провежда в рамките на проекта „Литературен ренесанс в Пловдив“, част от Програмата „Пловдив – Европейска столица на културата 2019 г.“. Организатори са НБ „Иван Вазов“  и Сдружение „Писалка и перо“, водеща организация по проекта.

Изложбата е резултат на  библиографско проучване на творчеството на европейски автори, част от книжовното богатство на Народна библиотека „Иван Вазов“. В хода на проекта „Литературен Ренесанс в Пловдив“ са изведени статистически резултати за четенето на съвременни македонски и немски автори, както и за нова литература от немски и балкански автори.

Изложбата доказва, че литературата е спойката, която свързва хората от различни държави, етноси, политически и религиозни убеждения и традиции, а библиотеките са естественото място за срещи на творчеството на писателите с техните читатели.

Наред с известните имена от съвременната литература, в Народна библиотека „Иван Вазов“ е осигурен свободен достъп за всички възрастови, социални, етнически и други групи, включително и за хора в неравностойно положение, до произведенията на не толкова познати имена на европейски писатели. С това, проект „Литературен Ренесанс в Пловдив“ изпълнява основната си цел  – да приобщи хората към културните и литературни ценности, да насърчи четенето, диалога между културите и да популяризира европейското литературно наследство.

Подобни статии

Top