Логопедичен кабинет откриха в СУ „Пейо Крачолов Яворов“

Кабинетът е изграден за специализирана подкрепа на учениците

Логопедичен кабинет бе изграден в СУ „П. Кр. Яворов“ в район „Северен“.

Екипът на училището е кандидатствал по проект в края на 2020 г., който е спечелен и осъществен през 2021 г. Кабинетът е финансиран по проект “Подкрепа за приобщаващо образование“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж (ОП НОИР) 2014-2020 г.

„Все по-често се наблюдават деца, които имат комуникативни нарушения и това мотивира нашето училище да отговори на очакванията.Наред с образованието на учениците, целта е те да получат специализирана подкрепа на територията на учебното заведение“, коментира директорът на в СУ „П. Кр. Яворов“ Пламен Стоилов.

Подкрепата към учениците се състои от: входяща ранна диагностика, консултация на родителите и педагогическия персонал при нужда и заявка, терапия и превенция на поява на обучителни трудности и комуникативни нарушения.Важно е и обучението в ко-терапия (съвместна работа) с родителя.

Логопедичният кабинет е оборудван с ултразвуков терапевтичен масажор за стимулация на лицевата мускулатура, логопедични сонди за орално-моторна терапия, Z-VIBE-вибрационен орален масажор за сензо-моторна стимулация и артикулационна терапия,  дидактически материали за развитие на различни езикови и когнитивни области, а също и с логопедични карти за развитие на езиковата компетентност и обогатяване на базовите процеси.

В единия ъгъл на кабинета е разположена пясъчна табла. Тя служи за координация „око-ръка“, ляво-дясна ориентация, ориентация в пространството и стимулиране на тактилността (докосването).

Диванчето, разположено в средата, е специално предназначено за деца. Цветът му, в синята гама, е успокояващ, предразполагащ и не толкова стимулиращ за разсейване.

В другия край на кабинета се намира логопедично огледало – за логопеда то е като дъската за учителя. Използва се за корекция и самоконтрол при артикулация. Пред огледалото се прави постановка на нарушени звукове.

Кабинетът е приспособен за удовлетворяване на всяка потребност от специализирана подкрепа на учениците. СУ „П. Кр. Яворов“ е едно от малкото училища в Пловдив, които имат обособен логопедичен кабинет за нуждите на своите възпитаници.

Подобни статии

Top