Пловдив домакин на първата класация на българските премиери от 1879 до 2009 г.

Изследването е извършено на основата на 20 индикатора

Първата класация на българските министър-председатели от периода 1879 – 2009 година ще бъде показана в Пловдив. Изследването е извършено на основата на 20 индикатора, които засягат личните, политическите, професионалните и управленските качества на българските премиери.

Класацията е направена от 56 експерти (политолози, историци, социолози, културолози и др.) – специалисти в различни направления на българските социални науки.

Кои са най-успешните министър-председатели след Освобождението? Има ли такива, които получават слаби оценки? На базата на какви критерии е изградена рейтинговата система? Кои са най-любопитните факти от изследването?

Отговорите на тези, а и на още въпроси, ще дадат едни от най-значимите имена в обществените науки – проф. Георги Янков и акад. Георги Марков, които с експертния си анализ и огромния си интелектуален потенциал не просто ще допълнят, а и ще задълбочат в професионално отношение получените резултати.

Водещ за представяне на първото по рода си изследване в България ще бъде политологът и ректор на Висшето училище по сигурност и икономика – проф. д.п.н. Георги Манолов.

На събитието във ВУСИ ще присъстват представители на академичната общност в България, учени и общественици. Началото е в 11:00 часа.

Подобни статии

Top