Ловен трофей влиза в експозицията на Природо-научния музей

Регионалният природонаучен музей в Пловдив продължава да обогатява експозицията си.

Днес в постоянната експозиция в зала „Бозайници“ е добавен мъжки екземпляр от вида дива свиня (Sus scrofa) с внушителни размери.

Глиганът е ценен ловен трофей с тегло близо 200 кг., изключително професионално препариран и дарен на музея.

Сега посетителите ще могат по-реално да се запознаят с морфологията и размерите на дивата свиня, разликите между младите, мъжките и женските индивиди. До този момент в колекцията на музея имаше само женски екземпляр с малки.

Дивата свиня е популярен ловен обект, води стаден начин на живот в неголеми групи, съставени от няколко женски и техните малки, а мъжките обикновено живеят самостоятелно.

Тези бозайници от разред Чифтокопитни са родоначалници на домашната свиня и имат широко разпространение в Евразия и Северна Африка, но са били разселени от човека и по другите континенти. Най-често се срещат в гори по планински склонове, каквото местообитание е пресъздадено и в експозицията на музея.

Дивите свине се размножават от ноември до януари, като бремеността трае 4 месеца, женските раждат 3-6 малки. Хранителният спектър на вида е много голям – безгръбначни животни, земноводни и влечуги, дребни бозайници, корени, грудки, плодове и др. Поради масивните си размери възрастните диви свине могат да станат жертва само на едри хищници, като вълк, мечка, рис, и др.

Подобни статии

Top