Mаркетингова конференция за студенти и докторанти от цялата страна в ПУ

Национална научно-практическа маркетингова конференция за студенти и докторанти от цялата страна организира днес Катедра „Маркетинг и международни икономически отношения“ към Факултета по икономически и социални науки на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Форумът е под названието „Филип Котлър и маркетингът – традиции, превъплъщения, визии“, а поводът за провеждането му е 85-годишнината на всепризнатия основоположник и лидер на съвременния маркетинг. Организаторите не предвиждат такса за участие, каквато е практиката при подобни инициативи.

Въпреки това текстовете на разработките ще бъдат включени в сборник, който отново ще се разпространява безплатно, обясни доц. д-р Велин Станев, председател на организационния комитет на конференцията.

Той уточни, че всички участници, представили доклад по време на самата конференция, ще получат специален сертификат. Основните тематични направления позволяват материалите да се ориентират в широк спектър: потребителско поведение; интегрирани маркетингови комуникации; маркетингов мениджмънт; новите маркетингови измерения.

Националната маркетингова конференция се организира, за да се отбележи 85-годишнината от раждането на Филип Котлър, но намеренията ни са тя да прерасне в ежегоден форум с международно участие, на който студенти, докторанти и млади учени от висши училища в страната и чужбина да могат да представят постигнати научни резултати, нови идеи и намерения за бъдещи съвместни проекти, анонсира председателят на организационния комитет доц. Велин Станев.

По време на конференцията, ще се учреди и клуб „Маркетинг“ към ПУ „Паисий Хилендарски“. Основаването му е с цел осъществяване на постоянна научна и практическа онлайн активност, която да позволи издигането на престижа на клуба извън научно-образователните структури и да изгради взаимоотношения с различни институции и организации, както и с маркетингово ориентираните бизнес компании у нас, подчертаха от Катедра „Маркетинг и МИО“.

Подобни статии

Top