Магията на театъра в 10 вечни мисли

От 1962 г. насам на 27 март отбелязваме Международния ден на театъра. Денят е избран с решение на Деветия конгрес на Международния театрален институт към Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО) през 1961 г.

DCNEWS.BG подбра 10 любими мисли за театъра:

„Да, този свят е сцена, където всички хора са актьори и всеки има миг, в който трябва да влезе и излезе.“ – Уилям Шекспир

„В театъра се попада веднъж и завинаги.“ – Максим Аверин

„Един млад народ има нужда от облагородяващото въздействие на сцената. Усещайте се не само жреци на изкуството, но и обществени възпитатели. Великолепната сграда не е още театър. Тя ще стане такава, когато бъде одухотворена от играта на актьора.“ – проф. Иван Шишманов

„Не познавам професия, която да изисква по-чист нрав от театъра.“ – Дени Дидро

„Театърът е най-достойният способ, чрез който може да се възпроизвежда, изтълкува и проведе в народната сфера една патриотична мисъл и да се събуди въодушевлението и пламенът на решителността и самопожертването.“ – Иван Вазов

„Целта на театъра не е забавлението. Забавата не е култура. Най-често театърът действа не хигиенически, като разваля спокойните нрави и добрия сън на хората – разваля ги в отколешна Елада, в недавнашна Франция, в сегашно Немско и в Русия. Театърът е висш културен институт, най-висшият за живота на художественото слово на един народ. Държави, които знаят какво правят, знаят и защо поддържат театъра.“ – Пенчо Славейков

„Обичайте театъра в себе си, а не себе си в театъра.“ – Константин Станиславски

„Театърът е висша инстанция за решаване на жизнените въпроси.“ – Александър Херцен

„Театърът съвсем не е празно и ненужно нещо, ако се вземе предвид, че именно в театъра може да се събере тълпа от пет или шест хиляди човека и че всички тези хора, които по нищо не си приличат, изведнъж може да се потресат от едно общо потресение, да заридаят с едни и същи сълзи и да избухнат във всеобщ смях. Театърът е катедра, от която може много да се говори за света на доброто.“ – Н. В. Гогол

„Страданията трябва да се изразяват така, както се изразяват в живота, т.е. не с крака и с ръце, а с тон и поглед, не с жестикулации, а с грация. Фините душевни движения, присъщи на интелигентните хора, също трябва да намерят своя фин външен израз. Може би ще възразите: такива са условията на сцената. Никакви условия не допускат лъжата.“ – А. П. Чехов

Подобни статии

Top