Малчугани в „Столипиново“ се радват на нови площадки за игра (СНИМКИ)

Децата от детска градина „Лилия“

вече ще се радват на две нови детски площадки. Те бяха открити от кмета на район Източен Николай Чунчуков, заместник-кмета Георги Титюков, заместник-кмета на района Милка Добрикова и директорът на градината Севдалина Генчева.

Средствата по изграждането на местата за игра са по проект на Българо-швейцарска програма за сътрудничество – „Всички заедно – за по-добро образование и здраве“ и е на обща стойност 1 077 495 лева. Изпълнява се по „Програма за насърчаване на социалното включване на ромите и другите уязвими групи” на Българо-швейцарска програма за сътрудничество.

Основната цел на проекта е подобряване на образователната и здравна интеграция на роми и други уязвими групи, живеещи на територията на кв. „Столипиново“ и Куклен.

„До момента по проекта са изпълнени ремонти дейности на стойност 15 000 лева. Скоро се бъде готов здравният център на стойност 150 000 лева, в който ще има 5 кабинета, където ще се извършват консултации на неосигурени граждани от уязвими социални групи. В двора на двете училища „Кирил Нектариев“ и „Найден Геров“ се изгражда образователен център за 300 000 лева със спортна зала и учебни зали за извънкласни занимания“, посочи заместник-кметът Георги Титюков.

„С готовност осъществяваме образователни проекти, като този, защото един от проблемите на ромската интеграция е образованието. Опитът ни показва, че трудно се интегрира човек, който е на възраст 20-25 години, затова това трябва да става в най-ранна възраст. Друг проблем, който се опитваме да решим, е достъпът до медицински услуги, тъй като често хората не знаят към кого да се обърнат“, уточни кметът на район Източен Николай Чунчуков и заяви, че районната администрация продължава и с други проекти, свързани с усвояването на българския език.

За целта детската градина

е закупила образователни материали, настолни и ролеви игри, които повишат участието и включването на децата в учебните дейности, организират се посещения на културни мероприятия извън квартала, работи се с родителите, а самите деца се включват с участие в театрални и художествени дейности и др.

„Изучаването на българския език отнема доста време, тъй като, когато идват за първи път, децата знаят само майчиния си език“, коментира директорът и подчерта, че ако децата редовно посещават детската градина, те са достатъчно добре подготвени след това да посещават всяко едно училище в града.

Севдалина Генчева заяви още, че непрекъснато работят и със самите родители, като в последно време се наблюдава все по-голяма ангажираност от тяхна страна към образованието на децата от детската градина.

„Начините, с които мотивираме посещението им, е на база доброто развитие на децата чрез различни занимания – театър, мюзикъл, което ни показва, че работим в правилната посока“, допълни Седжан Моллабекир, ръководител на проекта от страна на Община Пловдив.

За запазване на целостта на детските площадки и за да се предотвратят кражбите и вандалските прояви в двора на детската градина е предвидено и периферна охрана на обекта, която включва и видеонаблюдение.

Подобни статии

Top