Мащабен проект слага край на авариите в Кричим

Мащабен проект слага край на авариите по водопреносната мрежа на Кричим.

Общината стартира инфраструктурния проект за подмяна на водопровода, благодарение на който ще бъде подобрено захранването с питейна вода, съобщи кметът на града Атанас Калчев.

„Проектът се реализира с изключителната подкрепа на ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и осигурения целеви финансов ресурс. Той е от голямо обществено значение както за жителите на града, така и за оператора „ВиК“ ЕООД – Пловдив”, коментира Калчев.

Според него изпълнението на проекта „Подмяна на съществуващия тласкателен водопровод от помпена станция “Кричим – Устина” до регулацията на град Кричим” е важна предпоставка за елиминиране на честите аварийни ситуации по трасето на сега съществуващия водопровод и за осигуряване на ефективно функциониране на новия водопровод, което ще доведе и до нормализиране и подобряване на захранването с питейна вода на реконструираната в цялост градска водопроводна мрежа.

„Новото трасе на тласкателния водопровод е проектирано да преминава изцяло през имоти общинска собственост. Към момента захранващият водопровод преминава в по-голямата си част през земеделски земи – частна собственост, което при аварийни ситуации води до допълнителни проблеми и за “ВиК” ЕООД и за частните стопани. Ангажираността на ръководството на МРРБ и осигуреният целеви финансов ресурс за реализацията на проекта са показател, че реформата във водния сектор, макар и бавно, все пак се случва. И държавата в лицето на министерството поема и изпълнява своите задължения към общините и гражданите в България”, допълни кметът Атанас Калчев.

Подобни статии

Top