Масови улични ремонти стартират в Асеновград и селата

Някои от улиците ще бъдат основно ремонтирани

Основен ремонт на улици в Асеновград и населените места на общината започва през следващите дни. Те са включени в програмата за капиталови разходи, одобрена от Общинския съвет.

Вече има сключени договори с фирмите. Предстои да бъдат основно ремонтирани улиците „Кирил и Методий“ в село Тополово, „Георги Бенковски“ в с. Червен, „Кавал“ в Патриарх Евтимово, „Еделвайс“ в Стоево, „Климент Охридски“ в Златовръх, „6-ти септември“ (от „Язовирска“ до „Лазо войвода“) и „Найден Геров“ (от „Космос“ до края) в Асеновград и други. Ще бъде асфалтиран също пътят между Врата и Три могили.

Предвижда се и благоустрояване на междублокови пространства в града. Там ще бъде подменена тротоарна настилка, ще се извърши демонтаж на бетонови бордюри с доставка и монтаж на нови, ще се сложат нови тротоарни плочи и др.

Основен ремонт ще бъде извършен и на улици в Асеновград, сред които „Сини връх“ (от „Мануш войвода“ до „Перелик“), „Бялата воденица“ – I-ви етап, и др.

Вижте детайлно какви ремонтни дейности ще извършват фирмите:

Договор от 09.09.2020 г. с «Илва –ХГ» ООД, включващ

  • Обект 1: ОР на ул. „Кирил и Методий с. Тополово – 95 135,34 лв. с ДДС

Предвидените  ремонтни работи са  за участъка от ул. „Калоян“ до ул. “Речна“ , като се пресича ул. „Дружба“. В количествено- стойностната сметка са включени  следните видове СМР: доставка и полагане на  бетонови бордюри 25/50 см. / на местата, където няма такива/ ,  демонтаж на тротоарни плочи, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. = 5 см. на пясъчна основа, подравняване на пътното легло /разкопаване и  изравняване терена с грейдер/, доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см,/ в участъците, където няма такава/, доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.= 15 см.,  доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб.= 5 см, натоварване и извозване на земна маса, направа на ДШ / ведно с всички необходими операции/.

  • Обект 2: Ремонт на ул. „Г. Бенковски“ с. Червен – 25 829,62 лв. с ДДС

Ремонтните работи са за участъка от ул. „Тракия“ до ул. „Марица“ и  включват следните видове СМР: частичен изкоп с  направа на пътната конструкция, почистване на основа, грундиране, попълване на неравности с неплътна смес, преасфалтиране на участъка с плътна смес с деб. = 4 см., натоварване и извозване на земни маси на 5 км.

Договор от 09.09.2020 г. с «Илва –ХГ» ООД, включващ

  • Обект 1: ОР на ул. “Гонда вода“ с. Добростан – 27 002,38 лв. с ДДС

Ремонтните работи са за     част от улицата, която е в регулация и включват следните видове СМР: подравняване на трасето с багер, натоварване и извозване на излишни земни маси на3 км. , доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на трошено- каменна настилка с деб. = 15 см., доставка и полагане на плътна смес с деб. = 5 см.

  • Обект 2: Асфалтиране на път с. Врата – с. Три могили – 98 941,66 лв. с ДДС

Село Врата се намира на 36 км. от Асеновград. Предвидените за ремонт работи включват следните дейности: подравняване на трасето с булдозер, зачистване и изкоп на канавки, натоварване на земни маси с багер и превоз на 4 км., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 10 см., доставка и полагане на асфалтобетон – плътна смес с деб. = 5 см., подсипване на банкета от едната страна с трошен камък.

1 2 3

Подобни статии

Top