Майчинството в различните държави

България е в групата на най-развитите по отношение на майчинството страни

В повечето страни майките получават част от работното си възнаграждение за период от няколко месеца. След приключване на този срок в голяма част от държавите е определен и добавъчен отпуск, но той е доста по-малка парична сума или въобще е неплатен.

Оказва се, че България е в групата на най-развитите по отношение на майчинството страни. Дали това е така преценете сами, като прочетете колко продължително е майчинството и как е заплатено в някои от останалите страни по света.

В България майчинството се заплаща шест седмици преди раждането на детето, като майката получава 90% от работното си възнаграждение (за 410 дни). През втората година майчинството е в размер 83% от минималната работна заплата

Австрия
Бременните жени имат право на осем седмици отпуск преди и след раждането на бебето. През този период те получават пълна работна заплата. След изтичането на този платен отпуск, държавата изплаща определена сума, докато детето навърши две години и половина.

Великобритания
Платеното майчинство в страната е 26 седмици. През първите шест от тях майката получава 90% от заплатата. За следващите 20 седмици държавата отпуска по 100 лири на седмица.

Германия
Платеното майчинство е 6 седмици преди раждане и 8 седмици след раждане. През това време се изплаща пълната сума на заплатата.

Швеция

Майката и бащата могат да споделят 480 дни. През първите 390 дни заплащенот е 80% от заплатата, останалото се заплаща фиксирано, и може да се вземе по всяко време докато детето не навърши 8 години.

Дания

Майките имат право на 4 седмици преди да родят и на 14 седмици след това; бащите имат право на 2 седмици. След това двамата могат да разделят помежду си 46 седмици.

Исландия
Платеното майчинство е 9 месеца. Обезщетението е 80% от заплатата.

Норвегия

Норвежките родители имат право на 1 година отпуска на пълна заплата.

Израел
Платеното майчинство е 12 седмици. Изплаща се пълна работна заплата.

Испания
Майчинството в Испания е 16 седмици, като се изплащат 100% от заплатата.

Италия
Бременната излиза по майчинство два месеца преди раждането и три месеца след него. През този срок се заплаща 80% от заплатата. Майките имат право на още 6 месеца отпуск, през които обаче се заплащат 30% от заплатата.

Франция
Бременните жени имат право на платено майчинство 6 седмици преди и 10 седмици след раждането. Изплащат се 84% от заплатата. До навършване на три години на детето майката получава определена сума всеки месец и се води в „отпуск по майчинство“.

Чехия
Платеният отпуск по майчинство е 6 седмици преди термина и 6 месеца след раждането. През това време се получава пълният размер на заплатата. До навършване на 4 години на детето, държавата изплаща определена месечна сума.

Русия

Майките имат право на 10 седмици преди раждане и още 10 седмици след това, на 100% заплата. След това, родителите могат да вземат колкото време поискат до третата година на детето, на 40% заплащане за първите 18 месеца.

Куба
Майките получават шест месеца отпуск по майчинство. През това време те получават цялата си заплата.

Бразилия

В Бразилия се изплащат 120 дни пълна заплата на майките и 5 дни на бащите.

Канада
Майките получават едногодишен отпуск и 55% от заплатата си.

САЩ
Понятието „платен отпуск по майчинство“ не е застъпено в закона. Майката получава право на три месеца неплатен отпуск след раждането.

САЩ е единствената държава в развития свят, в която майките не получават платена отпуска. До 1993 г. не са имали право и на неплатена такава.Наблюдения:

  • Във всяка европейска държава родителите имат право да си разделят поне част от отпуската.
  • Швеция и Исландия дават право на определен период на бащите, който не може да бъде прехвърлен на майката.
  • България, Русия и Германия са държавите, в които майките имат право на най-дълга отпуска, като в България е най-дългата платена отпуска.

Подобни статии

Top