Мъжете бият жените по безработица в Раковски

В община Раковски се търсят най-много учители и технолози в хранително-вкусовата промишленост

Общият брой безработни, регистрирани в Бюрото по труда в община Раковски до септември 2017 г. е 1 368 души. В сравнение със същия период на миналата година се наблюдава намаление от 3% в броя на регистрираните безработни.

Данни от дирекцията предоставени на DCNEWS показват, че

 от общия брой регистрирани в Бюрото по труда, по-голям е дялът на мъжете – 718, а безработните жени са 650.

Най-голям е броят на неработещите над 55 годишна възраст  – 21.8% от общо регистрираните, следван от възрастовите групи 35-39 г. и 25-29 г. – с по 12.7%.

Не е малък и процентът на младежката безработица в общината. Регистрираните безработни младежи до 29 години на територията на община Раковски са 289 лица, което прави 21.1% от общо регистрираните безработни.

Запазва се тенденцията без работа да са най-много хора с основно образование или неграмотни –  69.2% от всички регистрирани.

Голям е процентът и на продължително безработните,

които са регистрирани на борсата на труда повече от година – 45.0 % или 616 души от общият брой регистрирани.

Средният престой на търсещите работа в община Раковски за деветте месеца на 2017 г. е намалял. През миналата година средно престоят на един човек в Бюрото по труда е бил около 12 месеца, а през тази година е 10 месеца и девет дни. Това е една позитивна тенденция на местния трудов пазар.

През септември 2017 г. работодателите са заявили в Бюро по труда в Раковски 73 свободни работни места, като от тях 31 са за община Раковски.

На местния пазар на труда най-търсените специалисти са:

технолози в хранително-вкусовата промишленост и учители. Най-често търсените работнически професии са: машинни оператори, монтажник електрообурудване, работник сглобяване на детайли, монтажник електронни елементи и шивачки.

За периода януари – септември 2017 г. от регистрираните безработни в община Раковски на работа са постъпили 1 322 души. От тях чрез посредничеството на бюрото по труда на работа са постъпили 642-ма, показва справка от дирекцията.

От Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Пловдив заявиха, че безработицата намалява в цялата страна и община Раковски не е изключение от тази тенденция. Равнището на безработица определено като дял на регистрираните безработни лица към икономически активното население е 12.3%, като е налице спад от 0.4 процентни пункта спрямо същия месец на 2016 г.

 

 

Подобни статии

Top