МБАЛ - Асеновград с нов диагностично-консултативен център - DC news

МБАЛ – Асеновград с нов диагностично-консултативен център

Клиничната лаборатория вече работи и с направления.

МБАЛ – Асеновград вече разполага с Диагностично-консултативен център (ДКЦ), който работи с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК).

Към момента новата структура има на разположение специализирани лекарски кабинети по:

1.         Гастроентерология

2.         Нефрология

3.         Неврология

4.         Педиатрия

5.         Хирургия

6.         Кардиология

7.         Клинична лаборатория

8.         Рентген (Образна диагностика)

9.         Обща лекарска консултативна комисия.

Те са разположени на II ет. в МБАЛ – Асеновград, където се намира и Компютърният томограф (скенер). Записването на час за специалист може да стане на регистратурата (още при входа на лечебното заведение) или на телефон: 0331 20 416, както и при дадения лекар.

Удобството, което създаде изграждането на ново ДКЦ е, че в една сграда могат да бъдат направени преглед както при общопрактикуващ лекар, така и при специалисти, изследвания в клинична лаборатория, рентгенови снимки, мамографии, скенер, а при необходимост – приемане в отделение.

Така се осигурява възможност за пациентите да не пътуват до Пловдив или до други лечебни заведения, за да се извършват различни манипулации.

Хората, насочени с направления от личен лекар или специалист, могат да направят изследванията си в работното време на ДКЦ –Асеновград – от 07:00 ч. до 19:00 ч.

А в часовия диапазон от 19:00 ч. до 07:00 ч. изследвания, по желание на пациента, в лабораторията се правят срещу заплащане по установен ценоразпис на МБАЛ – Асеновград. Резултати, както и описание от образна диагностика, се получават на място или online.

С цел да се извършват високо специализирани изследвания с максимална точност и достоверност, беше закупена нова съвременна апаратура за клиничната лаборатория, като предстои доставка и на още един нов апарат.

Процедурата по създаването на ДКЦ, което е 100% собственост на МБАЛ – Асеновград, е стартирала през 2019 г. След решение на Общинския съвет в града от 2021 г. започва реалната дейност по разкриването му.

Предложението за създаване на звеното е било на д-р Иван Червенков – тогавашен управител на общинската болница. Настъпването на пандемията от COVID-19 временно е преустановило осъществяването на идеята, тъй като всички ресурси, усилия на медицинските лица и болничната дейност са били насочени за справяне с пандемичната обстановка.

Подобни статии

Top