Медицински университет – Пловдив с мащабна кампания срещу СПИН

1-ви  декември е Международният ден за борба със СПИН

Медицински университет – Пловдив се включва в мащабната кампания срещу СПИН тази година. Кампанията има за цел непрекъснато да повишава информираността на обществото за болестта и инициативите за нейното ограничаване.

„По препоръки на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в световен мащаб са налице 4 основни предизвикателства по отношение на борбата с ХИВ: подобряване и увеличаване на тестването и диагностиката, осигуряване на по-добър достъп до лечение, осигуряване на вирусен контрол при лекуваните и справяне с продължаващата стигма спрямо ХИВ-позитивните”, съобщи проф. д-р Мариана Мурджева, която е ръководител на Катедра „Микробиология и имунология” и зам.-ректор по Международно сътрудничество и проектна дейност на МУ-Пловдив.

По данни на  „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и  СПИН” при здравното министерство, новите случаи у нас към началото на октомври 2018 година са 161, с което общият брой ХИВ-серопозитивни към този момент стават 1460 души. От тях 1 334 се проследяват в секторите за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН към инфекциозните клиники в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора и получават съвременна комбинирана антиретровирусна терапия.

Новорегистрираните мъже са 4 пъти повече от жените

Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е многократно по-голям от този на инфектираните жени. Според статистиката регистрираните през миналата година мъже са 4 пъти повече от жените. От тях 90% са инфектирани по сексуален път, при 35% е установен хетеросексуален контакт, при 53% – хомо/бисексуален, а 11%  са се заразили чрез инжекционна употреба на наркотици.

Единични са случаите на вертикална трансмисия, от майка на дете, предимно по време на раждане. Около 30% от новите случаи през 2018 година с ХИВ-инфекция са във възрастовата група 30 -39 г.

В България официално регистрираните лица, заразени с ХИВ, са близо 3000, като това са 66% от инфектираните.

През март 2017 г. Министерство на здравеопазването прие нова Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в България с хоризонт 2020 г. Основните ѝ цели са достигане до минимум 60% покритие на групите в най-висок риск чрез интервенции за превенция, намаляване със 75% на новите случаи на ХИВ-инфекция, а също елиминиране на предаването на ХИВ-инфекцията от майка на новородено.

Подобрява се надзорът над развитието на ХИВ-епидемията

Сред задачите на програмата са до 2020 г. поне 90% от лицата, инфектирани с ХИВ, да знаят своя статус, включване на антиретровирусно лечение на 90% от хората, живеещи с ХИВ, които знаят своя статус и постигане на трайна вирусна супресия при тези на лечение.

1 2

Подобни статии

Top