Медицинският университет изпраща нови 152 лекари

Дипломира се 68-ми випуск от 152 новозавършващи лекари на Медицинския факултет в Пловдив

Награда „Златен Хипократ” за д-р Марин Канарев – отличник на Медицинския факултет в Пловдив от випуск `2018

За 68-ми път Факултетът по медицина на Медицински университет – Пловдив тържествено ще изпрати завършващите медици като випуск, постигнал значими академични успехи от следването.

152 лекари, подготвени за професионална реализация в най-хуманната професия, ще бъдат представени от най-големия факултет на МУ – Пловдив и ще положат своя професионален обет „Хипократова клетва“ пред медицинската общност, преподаватели и родители.

От дипломираните: 108 са българи и 44 са чуждестранни граждани от 12 държави (Турция, Гърция, Германия, Швеция, Македония, Кипър, Сирия, Украйна, Финландия, Холандия, Ирак и Йордания), като от тях 37 са преминали обучение по специалността изцяло на английски език.

Дипломантът Марин Канарев е завършилият с пълно отличие – 6.00 от следването и от държавните изпити. Той ще бъде удостоен с почетен плакет „Златен Хипократ”.

С “отличен” (над 5.50) успех от следването и държавните изпити са 55 дипломанти; средният успех от следването на завършващите е „мн. добър” – 4.97, а от държавните изпити е „мн. добър” – 5.21.

За първи път ще бъдат връчени и две поименни стипендии на двама знаменити военни лекари,

възпитаници на Медицинския факултет в Пловдив – генерал Стоян Тонев и полковник Митър Тонев, осигурени от едноименното сдружение.

1 2

Подобни статии

Top