Медицинските сестри в училищата и детските градини в Асеновград със заплата от 900 лева

Размерът на платения годишен отпуск е 48 работни дни

Кметът на Община Асеновград, д-р Емил Караиванов, подписа с представителите на местните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа” общински Колективен трудов договор  за отрасъл „Здравеопазване”.

Според него медицинските сестри в детско и училищно здравеопазване, работещи на територията Община Асеновград, ще получават основно трудово възнаграждение в размер на 900 лв. /деветстотин лева/.

Размерът на платения годишен отпуск, който бе договорен е 48 работни дни.

Друга важна договореност, която бе постигната с кмета на Община Асеновград е тази, че при пенсиониране синдикалните членове ще имат право на обезщетение при пенсиниране в размер на 8 /осем/ брутни трудови възнаграждения.

На база постигнатите договорености новоподписаният КТД е с едни от най-добрите параметри в цяла България.

Подобни статии

Top