МИГ "Куклен - Асеновград" публикува за обсъждане условия за кандидатстване по ОПИК - DC news

МИГ „Куклен – Асеновград“ публикува за обсъждане условия за кандидатстване по ОПИК

Предложения могат да се внасят до 15:00 ч. на 20.01.21 г.

МИГ „Куклен – Асеновград“ публикува за предварително обсъждане проект на условията за кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет на Министерството на социалната политика от територията на МИГ „Куклен – Асеновград“.

Срокът за подаване на писмени възражения и предложения е до 20.01.21 г. – 15:00 ч. Същите могат да се подават писмено на e-mail: kuklenasenovgrad@hotmail.com или на адрес: град Куклен, улица „Христо Г. Данов” №21, Търговски комплекс, етаж 2, офис 3.

В рамките на този срок, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията. Въпроси, относно кандидатстването и изпълнението на мярката, не могат да бъдат задавани, във връзка с общественото обсъждане.

По Оперативна програма „ Иновации и конкурентоспособност“ кандидатите трябва да имат постоянен адрес на територията на действие на МИГ „Куклен – Асеновград“. Средства ще бъдат отпускани за придобиване на ДМА и ДНА, в т.ч. придобиване на машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на дейностите по проекта, както и за услуги по въвеждане и сертифициране и ресертифициране на СУК с изискванията на национални/европейски/международни стандарти.

Със самите документи всеки може да се запознае ТУК:

Подобни статии

Top