Минималната работна заплата става 610 лева, всички пенсии се вдигат от 1 юли

510 лв. минимална заплата от 1 януари

Министерството на труда и социалната политика отчете съвършеното през изминалата година

През 2020 година минималната работна заплата ще се увеличи от 560 лв. на 610 лева, а от 1 юли 2020 година всички пенсии ще се увеличат с близо 6,7%, което ще повиши доходите на около 2,1 млн. пенсионери. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще се повиши изпреварващо от 219 лв. на 250 лева.

От Министерството на труда и социолната политика отчитат и следните успехи през изминалата година:

По данни на НСИ за трето тримесечие на 2019 година средната заплата за страната е нарастнала с 11,8% и е достигнала до 1 249 лева, а коефициентът на безработица е достигнал рекордно ниското равнище от 3,7%.

Равнището на регистрираната безработица в Агенцията по заетостта (предоставените данни са до месец ноември) е било 5,8%, като това е най-ниската стойност на показателя за този месец през последните 11 години; над 207 000 души са намерили работа със съдействието на Бюрата по труда. Около 67 000 души са повишили квалификацията си в този програмен период на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), голяма част от тях в последствие са включени в заетост. Около 12 000 души са се обучавали за повишаване на квалификацията си по Националния план за действие по заетостта през тази година.

1 2

Подобни статии

Top