Минималната работна заплата става 610 лева, всички пенсии се вдигат от 1 юли

510 лв. минимална заплата от 1 януари

Министерството на труда и социалната политика отчете свуршеното през изминалата година

Инспекцията по труда е извършила проверки в 29 711 предприятия, като най-голям брой нарушения са свързани с трудовите правоотношения и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. След намесата на Инспекцията са били изплатени почти 7,5 млн. лв. забавени възнаграждения.

Социалната система е подпомогнала със социални помощи, консултации, информация, социални услуги или намиране на работа от бюрата по труда голяма част от семействата на върнатите и записани за първи път в детска градина или училище почти 49 000 деца и ученици. От началото на годината до края на ноември със семейни помощи за 709 969 деца са подпомогнати 463 432 семейства. 1 519 застрашени от изоставяне деца пък са останали в семействата си след оказана подкрепа от социални работници.

Повече от 500 000 нуждаещи се лица са подпомогнати с 290 000 пакета с хранителни продукти от първа необходимост от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се. Близо 500 000 човека са получавали месечни добавки по Закона за интеграция на хората с увреждания.

1 2

Подобни статии

Top