Министър Вълчев в Асеновград: 24 хиляди деца в страната се върнаха отново в клас

24 хиляди деца се върнаха отново в клас, след като от миналата година екипи на Министерството на образованието започнаха да обхождат адреси и да издирват напусналите  образователната система. Основно това са деца в предучилищна възраст, за които ходенето на училище стана  задължително. Бройката се стопи до 22 хиляди, тъй като две хиляди деца и младежи отново отказаха да се върнат на училище. Това каза министър Красимир Вълчев по време на  работна среща с учители, директори на училища и детски градини и експерти от общините Асеновград, Лъки, Първомай, Садово и Куклен.

В Асеновград министър Вълчев и екипът му бяха, за да обсъдят критики и препоръки за усъвършенстване на съвместната работа между ангажираните институции-учебни и детски заведения, полицейските управления по места, Агенция „Социално подпомагане“ и Националната агенция за приходите.

Липсата на отношение към образованието се оказва основната причина за отпадане от училище. „Екипите по места споделят, че основно се сблъскват с нежелание, незаинтересованост и липса на отговорност у родителите. Тези деца, в чиито семейства няма отношение към образованието е много трудно да бъдат дисциплинирани да ходят всеки ден на училище. Това е най-трудната битка на екипите и на системата- да включим тези деца в образователния процес, да придобият умения и да  станат пригодни за пазара на труда.“

Мобилността от едно населено място в друго, трудовата заетост на децата съвместно с техните родители, ранните бракове също оказват негативно отношение към образованието и пречат за връщане в клас  на липсващите деца.

В Асеновград просветният министър отново припомни, че спрямо тях се налагат принудителни мерки като наказание на ученика от забележка до преместване в друго училище, родителите на  учениците до 16 години  се наказват с глоба и спиране на семейните помощи за децата, които трайно не посещават училище.

 

Подобни статии

Top