Министерство на културата иска отмяна на незаконосъобразно решение на ОбС-Пловдив

От културното ведомство настояват парите за заплати на служителите в Голямата базилика да отиват в Археологическия музей

В края на март тази година Министерство на културата отпусна държавни средства за заплати на нови 20 бр. служители, които да бъдат назначени в Регионален археологически музей. Музеят е на държавна издръжка и средствата са отпуснати целево за управлението на Епископската базилика.

На сесия на Пловдивския общински съвет на 16.04.2021г. обаче след предложение от групата на ГЕРБ тези средства за заплати се насочиха към структура, която не е на държавна, а е на общинска издръжка – ОИ „Старинен Пловдив“. Мотивите на ГЕРБ бяха, че общинският културен институт ще извършва дейностите по опазване на археологическата недвижима културна ценност – Епископската базилика. Решението се взе с мнозинство въпреки изказванията от страна на Веселина Александрова от Демократична България, че това противоречи на закона.

След поредица от действия на съветниците от Демократична България по сезиране на Областния управител и Министерство на културата в писмо до кмета, до областния управител и до председателя на общинския съвет министърът на културата настоява да бъде отменено незаконосъобразното решение.

В писмото изрично се посочва, че държавните средства са целево отпуснати за Регионалния археологически музей, не могат да бъдат пренасочвани и че съгласно изискванията на Закона за културното наследство Епископската базилика следва да се опазва и управлява от същия музей. Министърът изисква също така да бъде уведомен за предприетите действия по отмяна на решението на местния парламент.

Това писмо идва непосредствено преди предстоящата сесия на Общински съвет Пловдив на 20 май, в чийто дневен ред е включено предложение за приемане на изменения в Правилника на ОИ „Старинен Пловдив“, съгласно които изменения Епископската базилика се предоставя за управление на „Старинен Пловдив“ и се предвижда завишаване именно с 20 бр. на щатните бройки служители в същия.

Подобни статии

Top