Митрополит Николай в болничното настоятелство на известна верига болници

Освен него в настоятелството на най-голямата верига лечебни заведения от групата „БУЛФАРМА“ влизат шампионката Стефка Костадинова и проф. Aнастас Герджиков

Една от най-големите болнични групи в страната „БУЛФАРМА“ инициира учредяването на Болнично настоятелство “Вяра, Надежда, Любов”, което ще функционира в лечебните заведения, част от нея, в 6 града – София, Пловдив, Пазарджик, Велинград, Пещера и Бургас. Неговата дейност ще бъде гарант за пациента за качествена медицинска услуга при спазване на всички стандарти за добра медицинска практика.

Настоятелството ще бъде независим посредник между пациентите и всяко лечебно заведение от групата и пациентите и държавата, като ще насърчава инициативи в областта на здравеопазването за по-добро задоволяване на обществените потребности от качествени медицински услуги. То ще може да предлага мерки за подобряване дейността на лечебните заведения, като при необходимост ще провежда инициативи, информационни и дарителски кампании с цел мобилизиране на обществени сили и средства за подпомагане на Пациента. Настоятелството ще има възможност да участва и в разпределянето на направени дарения на болничната група.

По единодушно решение на Светия синод на Българската православна църква Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит НИКОЛАЙ заема председателското място на болничното настоятелство, което ще функционира към всяко от шестте лечебни заведения – УМБАЛ „Софиямед“-гр. София, УМБАЛ „Пълмед“-гр. Пловдив, УМБАЛ „Здраве“-гр. Пазарджик, МБАЛ „Здраве“ – гр. Велинград, МБАЛ „Проф. Д. Ранев“ – гр. Пещера, МБАЛ „Бургасмед“ – гр. Бургас.

По повод учредителното събрание на болничното настоятелство днес Пловдивският владика посочи:

„Светата Библия ни напомня и казва: Почитай лекаря с чест, защото от Бога му е дадена дарбата да лекува. Ние знаем от всички чудеса, описани в Светото евангелие, колко много изцерение на болни е извършил нашия Господ- Иисус Христос. Но когато ги излекува той на всички каза: „Ето ти оздравя, недей греши вече“.

Той каза и нашият живот показва, че човешките болести в много голяма степен са отражение на духовните болести. Ако човек е духовно здрав ще е и физически здрав.

Добре осъзнаваме подвига на служението на българските лекари и медици и на всички тези, които са се посветили на лекарското изкуство, с пълното си съзнание, че това не е професия, а божествено призвание. И аз бих нарекъл професията на лекаря, на българския медик богослужение. Всеки пациент е Божий образ и подобие. Нашата основна роля ще бъде да помогнем и на лекарите и пациентите.

Аз съм приел тази покана, а Светият синод, под председателството на Българския патриарх Неофит, е благословил и е решил да заема този пост, защото злото в живота се преумножи. Едно от последните му изражения е коронавирусът и съвременните специалисти по медицина потвърдиха, че пораженията от него са много повече психически отколкото физически – пораженията върху душата.

Когато един лекар съзнава, че неговият пациент е Божий образ и подобие той подхожда с вяра, с молитва с благоговение в грижата си да вдъхне надежда, да облекчи болката и страданието му. Църквата и православната вяра имат огромна роля в този процес по отношение на медиците, на всички, посветени на божественото призвание да лекуват човешките болки. Разбира се ние можем да помогнем и на пациентите. Неслучайно болничното настоятелство е именовано на Вярата, Надеждата и Любовта, най-великата уточнена в Светото евангелие е Любовта. Любовта към Бога е свързана с любовта към човеците.

Когато бях поканен да заема тази длъжност направих своето проучване и със спокойна съвест мога да констатирам, че лекарите, медиците, служителите в групата лечебни заведения на „Булфарма“ не само са добри професионалисти, това е безспорно, това което забелязах е човечност – нещото, което толкова липсва в нашия живот и общество. В отделенията, в които можах да придобия впечатления, почувствах, че са създали дух на едно семейство, към което се причисляват всички пациенти, което ме вдъхнови да приема поканата да оглавя болничното настоятелство, да посветя всичко от себе си в служение на милосърдието, на състраданието, на човеколюбието и облекчаване на болките и страданията на хората.

Убеден съм, че нашият Бог – Иисус Христос, който е лекар на лекарите, изцерява всяка болест и всяка немощ, ще благослови с добър успех предстоящото начинание и дейността болничното настоятелство „Вяра, Надежда, Любов“. А ние, като неуморни труженици на вярата, надеждата и любовта, ще продължим и занапред да се трудим за доброто на хората, заедно с настоятелите и управителите на лечебните заведения, за тяхното телесно здраве и душевно спасение, защото докато е на този свят човек е не само тяло, нито само душа. Той е едно цяло“.

1 2

Подобни статии

Top