Младежко дизайн състезание запознава с „Европейските средства в подкрепа на IT сектора“

ОИЦ-Пловдив подготвя 5 информационни събития до края на м. март

Пет публични информационни събития на територията на градовете Пловдив, Стамболийски, Перущица и селата Белозем в община Раковски и Цалапица в „Родопи“ ще проведе екипът на ОИЦ-Пловдив до края на месец март.

Първото мероприятие ще се състои на 23.03.2019 г. (събота) от 10:30 часа на Гребна база Пловдив – Кулата, ет. 2, където експертите на ОИЦ ще изнесат лекция на тема „Европейските средства в подкрепа на IT сектора“ по време на младежкото дизайн състезание за ученици и студенти Design WeekEnd 2019.

На 25.03.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа на площада пред паметника на Васил Левски (ул. „Търговска“) в гр. Стамболийски, ОИЦ-Пловдив ще позиционира изнесена приемна.

На 26.03.2019 г. (вторник) от 10:00 часа пред Читалище „Просвета“ в с. Белозем, община Раковски екипът на ОИЦ-Пловдив ще разположи мобилен офис.

На 27.03.2019 г. (сряда) от 10:00 часа пред кметството в гр. Перущица, община Перущица експертите на ОИЦ-Пловдив ще представят информация за актуални процедури и мерки на програмите, финансирани от ЕСИФ.

На 29.03.2019 г. (петък) от 10:00 часа пред кметството в с. Цалапица на община „Родопи“ екипът на ОИЦ-Пловдив ще разположи последен за месеца мобилен офис.

Всички заинтересовани страни ще имат възможност да получат напълно безплатно подробна информация за актуалните процедури по оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР), начините за кандидатстване чрез електронната платформа ИСУН 2020 и др.

По време на откритите приемни представители на Национална служба Съвети в земеделието – Пловдив организират индивидуални консултации.

Подобни статии

Top