Младите живописци Йордан Велков и Гергана Балабанова с първа съвместна изложба в Градската галерия - DC news

Младите живописци Йордан Велков и Гергана Балабанова с първа съвместна изложба в Градската галерия

„Субективни възприятия“ ще може да се види до 19.10.2022 г.

Двама млади многобещаващи живописци ще дебютират в Градска художествена галерия-Пловдив със съвместната изложба „Субективни възприятия“.

Йордан Велков и Гергана Балабанова ще открият днес – 30 септември, от 18:00 часа в Залите за временни експозиции (ул. „Княз Александър I“ №15).

Дани Велков е от Пловдив, възпитаник на Националната художествена гимназия

„Цанко Лавренов“, а Гергана е от Шумен, графичен дизайнер от столичната Design academy – Net IT. Двамата завършват специалност „Живопис“ в Националната художествена академия в София и напълно се отдават на изразяването в цвят.

На двата етажа в Залите те ще покажат над 100 свои произведения, работени през последните години, които ще представят в най-пълна степен стила и темите, характерни за всеки от авторите. А според анализатори на творческата им рефлексия общото между двамата  може да се обобщи така: „В тяхното творчество е ключова уникалността на всеки момент – краткотраен и преходен, на пръв поглед тривиален, той е невъзможно да бъде уловен по различен начин, от този, останал във времето. Нa границата между реалното и абстрактното, картините в тази изложба са запечатали в себе си влиянието на светлината в един конкретен миг.“

Йордан Велков и Гергана Балабанова са автори, чието творчество, макар и на пръв поглед различно, е обединено от това, върху което се основава – личните преживявания и емоциите, породени от тях, които биват преобразувани в естетически опит. В работата им са ценни отвореният финал и неяснотата на възприятията. Зрителят не получава отговори на конкретни въпроси –той е предизвикан да създава собствени асоциации въз основа на своя опит и емоционалност, като по този начин се цели осъществяването на по-интимна и лична комуникация.

В тяхното творчество е ключова уникалността на всеки момент – краткотраен и преходен, на пръв поглед тривиален, той е невъзможно да бъде уловен по различен начин, от този, останал във времето. Нa границата между реалното и абстрактното, картините в тази изложба са запечатали в себе си влиянието на светлината в един конкретен миг.

Характерна за сюжетите на Йордан Велков е тяхната непретенциозност. Фигурите са поставени в едно условно пространство, което бива интериорно или част от градската среда. Личната гледна точка е преплетена със сцени от ежедневието, които, извадени от контекста, стават част от социални и философски теми. Логичната мисъл е прекъсната и заменена с по-условно и емоционално предаване на светлина и форма. Образите сякаш се самообразуват, поставени в една въображаема среда и погледнати през неговите собствени очи, улавяйки преходността на момента. Фрагментирането, срещано в работите му, позволява по-лична комуникация със зрителя, основаваща се на възможността за индивидуалната интерпретация. Натурата и личният опит са само отправна точка за последвалите композиционен експеримент и метафора, а велатурният начин на работа създава неочаквани ефекти и позволява по-експресивно предаване на атмосфера и състояние. Принципът на режисираната случайност.

В картините на Гергана Балабанова сюжетът отсъства и времето сякаш не съществува. Основавайки се на противопоставянето на общото и личното, интимното, творчеството й се занимава с неизобразими неща – съкровените мисли и чувства, трудни за описване и останали неизказани, съществуващи само в съзнанието на всеки отделен индивид. Човешките същества се усещат и разбират по-добре на подсъзнателно ниво отколкото вербално. Затова и зрителят е провокиран чрез наблюдение и осмисляне да се свърже със своите дълбоко заключени чувства и запечатани в съзнанието моменти. Цветът като основно изразно средство служи като паралел между човешкия живот и творчеството й. Възприемането му, включително и в природата, е плод на наблюдение, концентрация и размисъл. Нюансите, подобно на живота, в който нищо не е категорично и непроменливо, преливат един в друг и е трудно да се каже какъв е основният цвят. Всяка ситуация има безброй гледни точки в зависимост от наблюдателя.

„Субективни възприятия“ ще може да се види до 19.10.2022 г.

Изложбата е организирана с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура”.

Подобни статии

Top