Многодетно семейство, върнало се от Великобритания, не успя да запише децата си на детска градина

В общинските детски заведения искали от семейството децата да имат всички задължителни ваксинации, а в Англия това не се налагало

Многодетно българско семейство, живяло доскоро във Великобритания, не успя да запише децата си в общинска детска градина. Това съобщи общественият посредник на Пловдив Борислав Стаматов. В имейл до медиите той информира, че казусът е свързан с липсата на задължителните за България имунизации на децата.

„В приемната на Обществения посредник на територията на община Пловдив постъпи сигнал, който вероятно ще засегне родителите на много деца. Конкретният сигнал касае многодетни родители, които са живели доскоро във Великобритания и преди няколко месеца те са решили да се върнат у нас окончателно. След завръщането си в България изпаднат в невъзможност да запишат децата си в общинска детска градина, поради факта, че децата им не са ваксинирани със задължителните за българските деца ваксини, а във Великобритания ваксините, касаещи деца, не били задължителни.

В сигнала се изразява недоумение защо има двоен стандарт и изисквания за частните и общинските детски заведения, тъй като в частните детски градини може да се запише дете без имунизации, а в общинските това е невъзможно.

В контекста на поставения въпрос трябва да се отчете фактът, че пандемията от „Ковид 19“ оказва огромно влияние на цялото човечество и много българи, които са родители на малки деца, се връщат или тепърва им предстои да се върнат в България и ще се окажат в същата ситуация. Ние считаме, че този въпрос трябва да се реши нормативно, за да не се чувстват тези деца и семейства дискриминирани. Нужни са работещи решения, които да отговарят на динамиката и ритъма на съвременния живот“, съобщава омбудсманът на Пловдив инж. Стаматов.

Той посочва още, че на 14.09.2021 г. е изпратил писмо, с което е поискал министърите на здравеопазването и образованието да се произнесат по възникналия казус.

Подобни статии

Top