Мобилни екипи на полицията ще обикалят предприятията, приемат заявления за нови лични карти

Областната дирекция на МВР предприема мерки, за да се справи с преиздаването на личните документи без затруднения

Областната дирекция на МВР предприема мерки, за да се справи с преиздаването на личните документи без затруднения. За тази цел ще се осигури възможност за организиран прием на заявления за издаване на лични документи на място в институции, ведомства, големи предприятия и др. от мобилни екипи при заявено желание от тяхна страна. Възможно е и подаването на заявление по електронен път чрез интернет на сайта Електронните административни услуги на МВР (https:\\e-uslugi.mvr.bg) за гражданите, които притежават квалифициран електронен подпис, съобщават от полицията в Пловдив.

Сектор „Български документи за самоличност“ към дирекцията обслужва българските граждани, регистрирани по постоянен адрес на територията на област Пловдив, която включва 18 общини, 17 града и 198 села. По данни на Главна дирекция ГРАО към 15 декември 2019 г. населението на областта възлиза на 746 хил. жители, като 385 хил. от тях са регистрирани в областния град. По данни на полицията през настоящата година изтича срокът на валидност на 77 000 паспорта и 55 000 свидетелства за управление на МПС.

С цел улесняване на административното обслужване БДС съветват гражданите да не изчакват изтичането на крайния срок на валидност на документите си и да се възползват от възможността за тяхната предсрочна подмяна. Жителите на Пловдив и областта могат да направят това още в началото на годината – през месеците януари, февруари и март, когато изтича валидността на по-малък брой документи и когато натоварването на звената БДС традиционно е по-малко, за да се избегне образуването на опашки и продължителното чакане.

Очаква се най-натоварен да бъде периода юли – август, когато се прибират в страната българските граждани, пребиваващи постоянно в други държави. Натоварен период ще бъде и края на годината ноември – декември 2020 година, когато изтича валидността на най-голям брой лични карти и паспорти.

В зависимост от разпределението на населението в различните населени места и общини най-натоварени (с най-големи жилищни райони) са звената БДС към 01, 05, 06 РУ – Пловдив и РУ – Асеновград.

За улеснение на гражданите и за получаване на равномерно натоварване на звената БДС заявления за издаване на лични документи – лична карта, паспорт и СУМПС с обикновена услуга (до 30 дни), може да се подават във всяко районно полицейско управление и в сектора на ул.“Волга“ 70, ако постоянния адрес е на територията на област Пловдив, независимо от това в кой район или населено място е конкретния постоянен адрес на подалия заявление за смяна. Получаването на готовите документи ще се извършва в звената, където са подадени заявленията.

Заявления за документи за самоличност БЪРЗА УСЛУГА (3 работни дни) се приемат в 01, 02, 03, 04, 05 и 06 РУ Пловдив. Сектор „Български документи за самоличност“ приема Заявления за издаване на документи за самоличност (лична карта и/или паспорт) ОБИКНОВЕНА, БЪРЗА И ЕКСПРЕСНА УСЛУГА ( 8 работни часа).

Работното време на звената БДС към районните управления и сектор БДС към ОДМВР Пловдив  ще бъде удължавано в зависимост от натоварването, а при необходимост ще се работи извънредно и съботните дни.  Ежедневно на страницата на ОДМВР Пловдив ще бъде публикувана информация за натовареността на звената за предходния ден, за да се ориентират гражданите къде е по-малко натоварено и къде ще изчакват по-кратко време.

Снимка: ОДМВР Пловдив

Подобни статии

Top