Модернизираха учебна зала във Факултета по фармация в Пловдив

Бяха изградени нови подови настилки, ВиК и отоплителни инсталации, алуминиеви радиатори

Учебна зала №10 на Факултета по фармация на Медицински университет-Пловдив беше модернизирана изцяло в съответствие с изискванията и инфраструктурните потребности на една съвременна лаборатория.

Бяха изградени нови подови настилки, ВиК и отоплителни инсталации, монтирани бяха алуминиеви радиатори и климатици, подмени съществуващата електрическа инсталация и др.

Качествено изпълнените дейности и спазеният срок бяха основание да бъде подписан Констативният протокол за установяване състоянието на обекта и готовността му за въвеждане в експлоатация.

Това е първият завършен обект по Проект „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

1 2

Подобни статии

Top