Модернизират ТЕЦ „Север“ с 23 милиона лева

С изграждане на 5 нови водогрейни котли

Във всеки модерен град централното топлоснабдяване заема основно място в дейностите по опазване чистотата на въздуха. Така е и в Пловдив, където от 2007 г. EVN Топлофикация развива централното отопление като един от най-екологичните начини за отопление, при който не се отделят фини прахови частици.

След като през 2011 г. EVN Топлофикация изгради най-модерната централа за екологично производство на топло- и електроенергия на Балканите, компанията е готова да продължи със следващата мащабна фаза по модернизацията на мощностите – изграждане на 5 броя нови водогрейни котли.

Церемонията по първа копка е от 11:00 ч. в ТЕЦ Пловдив Север (бул. „Васил Левски“ № 236, Пловдив).

Предвидената инвестиция за новите водогрейни котли е общо 23 млн. лв. Чрез модерните съоръжения Пловдив ще има по-ефективно производство на топлинна енергия, по-чист въздух и нови инвестиции в местната икономика. Очаква се проектът да бъде завършен през 2021 г.

Подобни статии

Top