Молдовецът, взривил и обрал два банкомата – за 6 г. и 8 м. зад решетките

ВКС потвърди присъдата на Евгени Недялков, постановена от Апелативния съд в Пловдив

Върховният касационен съд потвърди решение на Пловдивския апелативен съд спрямо молдовския гражданин Евгени Недялков, който взриви банкомати в Пловдив и София. Той е осъден на  6 години и 8 месеца затвор от Пловдивския окръжен съд, като наказанието му е редуцирано с една трета, тъй като делото е разгледано по съкратената процедура.

Молдовецът бе признат за виновен в това, че през периода от 05.07.2018 г. до 07.07.2018 г. в София и Пловдив, при условията на продължавано престъпление и след предварителен сговор с украинеца Илья Карпов, чрез взривяване на банкомати, отнел  общо 292 880 лв. от владението на две банки.

На 05.07.2018 г. в столицата той направил опит да отнеме чужди движими вещи – сумата от 77 900 лв., от владението на “Райфайзенбанк България” ЕАД, а два дни по-късно – на 07.07.2018 г. в Пловдив, задигнал  сумата от 214 980 лв., от владението на „Банка ДСК” ЕАД, като  взривил банкомата на банката в „Тракия“. Подсъдимият е осъден да изплати по гражданския иск от „Банка ДСК“ в размер на 20 425 лв., каквато е стойността на реално претърпени имуществени вреди от престъплението.

Молдовецът, обрал банкомати в Пловдив и София, се призна за виновен

Недялков бе осъден по реда на съкратеното производство

Съдебното производство пред окръжния съд е протекло по реда на съкратено съдебно следствие, като подсъдимият е признал изцяло фактите, описани в обстоятелствената част на обвинителния акт и е изразил информирано съгласие да не се събират доказателства за тези факти, описани в обвинителния акт, а да се ползват вече събраните такива на досъдебното производство. Съдът е установил, че самопризнанието се подкрепя от събраните доказателства и е допуснал съкратено съдебно следствие.

Двамата съизвършители, /вторият не е издирен/ са участвали в кражбата, като е налице предварителен сговор в немаловажен случай, тъй като съгласието и решението да се отнемат вещите е било постигнато не непосредствено преди кражбата, а в по-ранен момент. Предварително обмислената престъпна дейност, разкрива по-висока степен на обществена опасност в сравнение на обикновените случаи на кражби. Деянието е било осъществено и при квалифициращото обстоятелство – чрез унищожаване на прегради, здраво направени за защита на имот, тъй като банковите АТМ устройства са вещи предназначени да изключат достъпа на трети лица до паричните средства, поставени в тях, а с действията си двамата са разрушили вещите с опазващо значение и са ги направили негодни за изпълняват тези свои функции. В случая посочените охраняващи вещи са били унищожени, тъй като след въздействието върху тяхната субстанция чрез взрив, те са станали изцяло негодни да бъдат използвани по предназначение.

Молдовецът, взривил банкомата в „Тракия“, бил студент по право

1 2

Подобни статии

Top