Момиче описа 112 специалности в ПУ „Паисий Хилендарски“, приеха я в третата поред от списъка й

При задочните форми на обучение с най-висок минимален бал е приемът в бакалавърска програма „Психология“ – 33.00, следвана от „Национална сигурност“ – 30.90, „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 29.71, „Софтуерно инженерство“ – 29.36, „Софтуерни технологии и дизайн“ – 29.31.

Продължава положителната тенденция от последните години да се увеличава кандидатстудентският интерес към природните, техническите науки и някои филологически специалности.

Сред фаворитите на бъдещите висшисти са редовните форми на обучение по бакалавърските специалности „Биология и химия“ (минимален бал 29.90), „Биология и английски език“ (29.34), „Медицинска химия“ (28.24), „Бизнес информационни технологии“ (29.84), „Информатика“ (29.09), „Информационно и компютърно инженерство“ (28.68), „Българска филология“ (28,56), „Английска филология“ (29.40) и „Руска филология“ (29.37).

Все още не се е провел изпитът по „Актьорство за драматичен театър“. По традиция на ПУ „Паисий Хилендарски“ той се насрочва за месец септември в три конкурсни кръга в три последователни дни.

През тази година определените дати са 12, 13 и 14 септември. Продължава приемането на документи за кандидатстване за специалността.

1 2 3 4

Подобни статии

Top