Момичета, днес е вашият ден!

Момичета, днес е вашият ден!

11 октомври е обявен с резолюция на ООН и УНИЦЕФ за Международен ден на момичето.

Първоначално идеята била да се обединят усилията, за да се сложи край на детския брак – фундаментално нарушение на човешките права, което оказва влияние върху всички аспекти от живота на момичетата.

Образованието е една от най-ефективните стратегии да се предпазят момичетата от детските бракове. Когато момичетата могат да останат в училище, това може да промени и вижданията спрямо техните възможности в общността.

Делът на децата булки е намалял през изминалите 30 години,

но все още са високи нивата на детските бракове в няколко региона на света, като особено уязвими са най-маргинализираните общности.

Младите булки са често изолирани, откъснати от биологичните си семейства, лишени от възможността да посещават училище, което прекратява връзката им с връстниците и средата им.

По данни на УНИЦЕФ  по света 70 милиона млади жени на възраст между 20 и 24 години са били омъжени преди навършване на 18 години. От тях 23 милиона са сключили брак преди да са навършили 15 години. Почти 400 милиона жени по света, на възраст от 20 до 49 години са били омъжени докато са били още деца.

В България отпадането от училище на учениците от ромския етнос

и така наречените „ранни бракове“ са често срещано явление. Проучване е установило, че ражданията от 13-годишни непълнолетни момичета-роми са редки, но съжителството без брак на 14-15 годишни момичета, е практика в ромските семейства.

Детският брак поставя момичетата в риск от ранна и нежелана бременност, водещ до животозастрашаващи последствия. Майчината смъртност, свързана с бременност и раждане, е  важен компонент на смъртността сред момичета на възраст между 15-19 години, която наброява  близо 50 000 случая по света всяка година.

Пет пъти по-голяма е опасността от смърт по време на бременност и раждане за момичета на възраст между 10 и 14 години, отколкото жени на възраст между 20-24 г. възраст.

Международният ден на момичето има за цел също

да осведоми обществото за различните видове дискриминация и насилие и за хилядите момичета по света, които страдат и се борят всеки ден от живота си.

 

Подобни статии

Top