МОН дава пари за проекти, свързани с иновации в начина на обучение в училище

Ще бъдат осигурени 360 милиона лева за увеличение на учителските заплати

Допълнителна финансова подкрепа ще получат всички училища в стараната за   проекти, свързани с промяна на начина на обучение в българското школо.  За целта Министерството на образованието ще изготви специална индивидуална програма за всяко едно средно учебно заведение.

Целта е всяко училище  да разработи собствена  методика за начина на преподаване и  учене, а парите, с които ръководството ще направи проекта  ще бъдат заложени в бюджета на Министерството на образованието и науката за следващата година. Това обяви в Пловдив министър Красимир Вълчев.

Училищата трябва да мислят за въвеждане на информационните технологии и иновациите в процеса на обучение, ако искат дори за физическа трансформация на класните стаи. Ръководството на всяко училище само ще реши има ли нужда от наемане на допълнителни специалисти, които да влизат в часовете с цел по-добра подготовка на децата.

„Един от шансовете да променим методите на обучение е като го направим по-атрактивно, интересно и с по-голямо участие на учениците в процеса на ученето“.  По думите на министър Вълчев идеята предстои да бъде разработена и да стане приоритет за работа на министерството през следващата година.

В Пловдив образователният министър каза още, че в бюджет 2020 ще бъдат осигурени 360 милиона лева за увеличени на учителските заплати. Средносрочната финансова прогноза беше гласувана преди дни.

„Това е много сериозен финансов ръст, надявам се, че ще има още средства. Средносрочната прогноза все пак е предварителен бюджет“, коментира министър Красимир Вълчев.

Той беше специален гост на ЕГ „Иван Вазов“ , която става пилотно училище в България, в което може да се учи навсякъде и по всяко време; екипно или индивидуално.

Проектът е част от цялостния стремеж на училището да се превърне в успешен модел на образователна трансформация и ЕГ “Иван Вазов” да бъде училище в облака.

„Дигитализацията променя начина на живот и на учене“, заяви министър Вълчев.

1 2

Подобни статии

Top