Монтираха контейнер за текстилни изделия пред  СУ „П. Кр. Яворов“ в район „Северен“

Инициативата се реализира от гимназията съвместно с Българския Червен кръст

Пред  СУ „П. Кр. Яворов“ в район „Северен“ монтираха контейнер за текстилни изделия, в който децата и техните родители могат да даряват за рециклиране ненужния текстил.

Инициативата се реализира от гимназията съвместно с Българския Червен кръст, по подобие на отдавна съществуващ модел в Западна Европа.

Контейнерите за текстил са част от мащабна национална кампания за популяризиране на система за ефективно събиране и оползотворяване на дрехи и текстилни продукти от населението. Тя стартира от Пловдив на 1 март 2016 г., след което мрежата от контейнери постепенно обхваща София, Перник, Кюстендил и Варна. В тези градове са разположени общо 109 контейнери.

Събраните продукти периодично се извозват до специализирана фабрика за сортиране, където при необходимост се преработват или се подготвят за повторно оползотворяване.

Торбите с предаваните дрехи трябва да са големи поне колкото нормална пазарска торба

Текстилните изделия – дрехи, домашен текстил, чанти и други аксесоари е препоръчително да бъдат чисти и в добро състояние, за да могат да се ползват в кризисния резерв на БЧК и в страни от Третия свят. Ако не са, то те ще бъдат рециклирани в други текстилни продукти – почистващи кърпи, тапицерии за автомобилната промишленост, топлоизолации и много други продукти, произвеждани от рециклиран текстил. Изискването е следното: торбите с предаваните дрехи трябва да са големи поне колкото нормална пазарска торба.

“СУ „П. Кр. Яворов“ се включва в тази социална и същевременно екологична инициатива. Като разделяме текстила от смесения си отпадък и го предоставяме за последваща употреба, помагаме на околната среда. А дрехите, които са ненужни за едни, могат да се окажат особено важни за други хора, с по-нисък социален статус. Възможността за удължаване на „живота“ на една дреха е важна част от кръговата икономика. Не на последно място искаме да дадем пример на нашите деца за съпричастност и благотворителност към подобни каузи с обществено значение“, каза директорът на гимназията Пламен Стоилов.

Повторното използване на продуктите, които вече са произведени и неизхвърлянето им в общия отпадък е основата на т.н. кръгова икономика, която има за цел да връща суровините обратно в икономиката и да създава възможности за удължаване на техния живот чрез многократно използване или трансформирането им в друг вид продукт. По този начин се предотвратява или поне намалява значително добива на нови природни ресурси, както и се спестяват разходи за депониране и изгаряне на битови отпадъци от общия събран отпадък от общините.

Подобни статии

Top