Мръсният въздух на Пловдив се връща в съда

Пловдивчани незнайно докога ще продължат да дишат въздух, изпълнен с  фини прахови частици и азотен диоксид  — замърсителите, превишаващи най-често допустимите норми.

Екологично сдружение „За Земята — достъп до правосъдие“ обжалва решението на Административният съд в Пловдив, че мерките за намаляване на замърсяването на атмосферата са работа само на общинската администрация. Реакцията  на еколозите е срещу това,  че  жители на града и неправителствени организации нямат право да ги обжалват.

Това се случва, след като Екологично сдружение „За Земята — достъп до правосъдие“ обжалва програмата за качеството на въздуха в община Пловдив, приета в началото на август. Документът със срок на действие до 2023 не отговаря на условието превишенията на нормите да се преустановят възможно най-бързо — както изисква правото на Европейския съюз.

Друг недостатък е липсата на конкретни срокове с индикатори за подобрение на въздуха както в „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“, така и в „План за действие към същата за периода 2018 до 2023 г.“

Пловдивчани незнайно докога ще продължат да дишат въздух, изпълнен с  фини прахови частици и азотен диоксид  — замърсителите, превишаващи най-често допустимите норми.

Въпреки тази мрачна прогноза и общоизвестните здравни негативи за пловдивчани, съдът

в Пловдив реши, че нито жителите на града, нито неправителствени организации  могат да обжалват Програмата за подобряване качеството на въздуха.

1 2

Подобни статии

Top