МС предлага проф. Стефан Костянев за орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - DC news

МС предлага проф. Стефан Костянев за орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Той е директор на научноизследователския институт при МУ – Пловдив

Кабинетът предлага на президента да награди с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие проф. Стефан Костянев за неговите особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и образованието.

Научните интереси на проф. Костянев са в областта на функционалната белодробна диагностика, детската респираторна физиология, физиологията и патофизиологията на физическото натоварване и съня.

Той е създател на научна школа в областта на функционалната белодробна диагностика. Участвал е активно в управлението на много научноизследователски, образователни, инфраструктурни и бизнес ориентирани проекти, финансирани по национални, европейски и международни програми.

Под ръководството на проф. Костянев са реализирани 27 научни проекта, 4 национални програми, 7 проекта за научна периодика, 7 големи инфраструктурни проекта и 3 големи образователни проекта с европейско финансиране.

Той е директор на научноизследователския институт при МУ – Пловдив, който стимулира и подпомага развитието на научния потенциал в областта на медицината.

Благодарение на създаването на института Медицинският университет в Пловдив през 2021 г. получи статут на Научноизследователски университет – един от седемте в страната. Проф. Костянев е уважаван член на специализирани научни съвети и организации в страната и в чужбина.

От 2011 до 2019 г. проф. Костянев е ректор на МУ – Пловдив. По време на неговото управление значително се увеличава броят на чуждестранните студенти в университета, което е своеобразна оценка за качеството на обучение и за международния му престиж, както и признание за висшето медицинско образование в страната като цяло.

Top